Oprócz uwzględnienia strategicznych aspektów zarządzania, Data Line bardzo silnie koncentruje się na zarządzaniu operacyjnym, które w dużej części odpowiada za realizację celów całej organizacji. Usługa obejmuje stały nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem procesu wdrożenia zmian organizacyjnych i systemów informatycznych.

W ramach usługi proponujemy:
  • Opracowanie strategii zmian
  • Wdrożenie procesowego modelu zarządzania     
  • Wdrażanie oprogramowania
  • Szkolenia
  • Wsparcie w okresie eksploatacji
  • Rozwój aplikacji i monitoring działania

Korzyści:
  • Pełna kontrola procesu wdrożenia i szkolenia
  • Podnoszenie efektywności krańcowej
wdrożenia