Data Line łączy zrozumienie wymiarów biznesowych i technologicznych organizacji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wspomagamy organizacje w usprawnianiu procedur biznesowych i procesu decyzyjnego oraz wdrażaniu nowoczesnej technologii. 

Główne dziedziny:
 • Optymalizacja procesów biznesowych,
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Analiza potrzeb i wybór oprogramowania,
 • Negocjowanie umów na usługi informatyczne i zakup oprogramowania,
 • Implementacja rozwiązań „Cloud Computing”, szkolenia,
 • Zarządzanie informacją i architektura systemów informacyjnych.

Korzyści:
 • Uzyskanie wiedzy, która może pomóc w identyfikacji nowych możliwości, generowania przychodów i poprawie efektywności oraz przejrzystości organizacji
 • Wsparcie w wyborze skutecznych strategii  funkcjonowania w zmiennym środowisku,
 • Umożliwienie szybszego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym
 • Optymalizacja zysku z prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycji w IT
 • Identyfikacja stref zysku i obszarów generowania kosztów
 • Skuteczne wprowadzanie zmian

 
     consulting