Audyt pozwala na określenie aktualnego stanu funkcjonowania organizacji. Pozwala odkryć niewykorzystane zasoby i strefy zysku oraz zdefiniować nieefektywne obszary funkcjonowania organizacji. Obiektywne spojrzenie jest podstawą do wspólnego wypracowania strategii zmian budujących wartość dodaną i przekładających się na wymierne korzyści.
 • Audyt procesów biznesowych
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Audyt infrastruktury informatycznej
 • Audyt zasobów informacyjnych
Korzyści:
 • Pełny obraz aspektów funkcjonowania organizacji
 • Identyfikowanie domen, których transformacja i rozwój są konieczne do osiągnięcia postawionych celów biznesowych,
 • Obiektywna podstawa do wyboru i wdrożenia usprawnień procesów biznesowych
 • Minimalizacja negatywnego wpływu samego procesu transformacji organizacji
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do planowanych zmian
 • Optymalizacja kosztów zmian
 • Skrócenie czasu podejmowania kluczowych decyzji
audyt