Najnowsza generacja urządzeń przenośnych wspierająca rozwiązania mobilne, powszechny dostęp do Internetu, sieci społecznościowe spowodowały zmianę zasad współpracy pomiędzy pracownikami w organizacji jak i w kontaktach z klientami. Rozwiązanie Data Line Cloud Computing pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w odpowiedzi na dynamikę rynku przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Wdrożenie nowych technologii nie jest związane z kosztownymi zakupami sprzętu i oprogramowania. Zmniejszenie kosztów, wysoka elastyczność i nowe strumienie przychodów skłaniają liderów biznesowych do wykorzystania możliwości, jakie oferuje technologia cloud computing.

Domeny:
 • Opracowanie strategii integracji rozwiązań “cloud computing” z aktualnymi systemami  IT
 • Analiza ryzyk i korzyści z wdrożenia “cloud computing”
 • Utrzymanie i rozwój oprogramowania w chmurze obliczeniowej
 • Implementacja oprogramowania open-source
 • Projektowanie, tworzenie oraz przebudowa aktualnych systemów do modelu cloud computing
 • Wdrożanie i zarządzanie dostawcami rozwiązań “cloud computing”
 • Zarządzanie ciągłością działania i monitorowanie bezpieczeństwa

Korzyści:
 • Redukcja całkowitego kosztu użytkowania IT
 • Komunikacja z klientami i pracownikami „zawsze i wszędzie”
 • Poprawa procesu decyzyjnego poprzez lepsze wykorzystanie analityki
 • Eliminacja ograniczeń organizacyjnych i technologicznych
 • Rozwój nowych produktów i usług
 • Zwiększenie zasięgu działania przy niższej bazie kosztowej
 • Podwyższanie elastyczności funkcjonowania biznesu
cloud
 
     computing