Model CSI to kompleksowe podejście od strategii do wdrożenia, którego kluczowym elementem jest wieloaspektowa interakcja z klientem. Obejmuje:

 • Audyt operacyjny(określenie aktualnych stanów procesów i zasobów oraz identyfikacja potrzeb)
 • Doradztwo (opracowanie strategii, wybór rozwiązania, określenie wymagań funkcjonalnych, wsparcie w negocjacjach umów)
 • Wdrożenie (implementacja procedur i aplikacji, wsparcie personelu, szkolenia, nadzór wdrożenia)
 • Utrzymanie (zapewnienie ciągłości działania, procedury bezpieczeństwa, monitorowanie)
 • Rozwój (monitorowanie działań, optymalizacja, rozwój aplikacji)

Efekt to skuteczne wdrożenie rozwiązań biznesowych zwiększających dochodowość i wartośc dodaną działań (increase profitability and value-added activities) oraz zmniejszających ucieczkę przychodów (decrease revenue leakage).
Korzyści:
 • Profesjonalne planowanie i przeprowadzenie inwestycji procesowej i/lub informatycznej
 • Dopasowanie systemu informatycznego do potrzeb biznesowych organizacji
 • Skrócenie czasu podejmowania kluczowych decyzji
 • Obniżenie kosztów zakupu systemu informatycznego
 • Optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej
 • Pełna kontrola nad przebiegiem wdrożenia
CSI
 
Consulting & Solution Implementation