CSI
Consulting & Solution Implementation

Skutecznie wdrożenie rozwiązań biznesowych zwiększających dochodowość i wartośc dodaną działań (increase profitybility and value-added activities) oraz zmniejszających ucieczkę przychodów (decrease revenue leakage).

Cloud computing
Bezpieczne korzystanie z dedykowanych aplikacji

 • dostęp "zawsze i wszędzie"
 • rozwój aplikacji skorelowany z potrzebami klientów
 • monitorowanie procesów bezpieczeństwa

Rozwiązania
/ oprogramowanie

 • aplikacje dedykowane
 • rozwiązania mobilne
 • open-source
 • integracja

Audyt

 • Audyt procesów biznesowych
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Audyt infrastruktury informatycznej
 • Audyt zasobów informacyjnych

Consulting

 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Analiza potrzeb i wybór oprogramowania
 • Zarządzanie informacją i architektura systemów informacyjnych

Wdrożenia

 • Aplikacje dedykowane
 • Aplikacje mobilne
 • Nadzór wdrożenia

data line
 
     business driver